Anushri Saxena

Sound Re-recording Mixer ● Sound Effects Editor


Hindi 2021
Sound Effects Editor
Hindi 2020
Sound Re-recording Mixer
Konkani 2017
Sound Re-recording Mixer