Bulleh Shah

Lyricist


Hindi 2018
Lyricist
Tamil 2017
Lyricist
Hindi 2016
Lyricist
Hindi 2016
Lyricist
Hindi 2014
Lyricist
Hindi 2014
Lyricist
Hindi 2013
Lyricist
Hindi 1995
Lyricist