Chandrashekhar Thanvi

Visual Effects Supervisor ● Visual Effects Artist ● CG Supervisor


Hindi 2022
Visual Effects Coordinator
Hindi 2021
Visual Effects Supervisor
Hindi 2020
Visual Effects Supervisor
Hindi 2020
Visual Effects Supervisor
Hindi 2019
CG Supervisor
Punjabi 2017
Visual Effects Supervisor
Punjabi 2016
Visual Effects Supervisor
Assamese 2015
Visual Effects Artist
Hindi 2009
Visual Effects Artist
Hindi 2006
Visual Effects Artist