Dimitri Kouri

Boom Operator ● Sound Mixer


English 2019
Boom Operator
English 2017
Boom Operator
English 2015
Sound Mixer