Hriday Goswami

Sound Mixer ● Sound Re-recording Mixer


Kannada 2017
Sound Re-recording Mixer, Sound Mixer
Kannada 2016
Sound Mixer