Nagathihalli Chandrashekar

Director ● Lyricist ● Screenplay Writer


Kannada 2020
Director
Kannada 2016
Director
Kannada 2012
Director
Kannada 2010
Director
Kannada 2009
Director
Kannada 2007
Director
Kannada 2005
Director
Kannada 2003
Director
Kannada 2002
Director
Kannada 2001
Director
Kannada 1998
Director
Kannada 1997
Director
Kannada 1996
Director
Kannada 1994
Director
Kannada 1993
Director
Kannada 1992
Director
Kannada 1991
Director
Kannada 2020
Screenplay Writer
Kannada 2016
Story Writer, Screenplay Writer
Kannada 2011
Story Writer, Screenplay Writer
Kannada 2003
Story Writer, Screenplay Writer
Kannada 2001
Story Writer, Screenplay Writer
Kannada 1990
Screenplay Writer, Dialogue Writer
Kannada 1989
Dialogue Writer
Kannada 2020
Special Appearance
Kannada 2015
Actor
Kannada 2012
Supporting Actor
Kannada 2011
Supporting Actress
Kannada 2003
Special Appearance
Kannada 2002
Supporting Actor
Kannada 2001
Special Appearance, Supporting Actor
Kannada 1993
Actor
Kannada 1990
Supporting Actor
Kannada 1975
Actor
Kannada 2020
Lyricist
Kannada 2016
Playback Singer, Lyricist
Kannada 2014
Lyricist
Kannada 2007
Lyricist
Kannada 2005
Lyricist
Kannada 2002
Lyricist
Kannada 1998
Playback Singer, Lyricist
Kannada 1990
Lyricist
Kannada 1989
Lyricist
Kannada 2014
Producer
Kannada 2005
Producer