Nico Louw

Sound Mixer ● Sound Re-recording Mixer


Hindi 2020
Sound Mixer
Portuguese 2020
Sound Mixer
Latin American Spanish 2020
Sound Mixer
French 2020
Sound Mixer
English 2020
Sound Mixer
English 2019
Sound Mixer
English 2018
Sound Mixer
English 2016
Sound Mixer
English 2016
Sound Mixer
English 2016
Sound Re-recording Mixer
English 2016
Sound Mixer
English 2014
Sound Mixer
English 2014
Sound Mixer
English 2013
Sound Mixer