Nikolay Bakalov

Sound Editor ● Sound Effects Designer ● Sound Effects Editor


Hindi 2019
Sound Effects Designer
Tamil 2019
Sound Effects Designer
Telugu 2019
Sound Effects Designer
Latin American Spanish 2019
Sound Effects Designer
English 2019
Sound Effects Designer
English 2019
Sound Designer
English 2018
Foley Editor
English 2018
Sound Editor
English 2017
Sound Editor
English 2017
Sound Editor
English 2016
Sound Editor