Pragathi Rishab Shetty

Costume Designer


Tulu 2022
Costume Designer
Malayalam 2022
Costume Designer
Tamil 2022
Costume Designer
Telugu 2022
Costume Designer
Hindi 2022
Costume Designer
Kannada 2022
Costume Designer
Hindi 2022
Costume Designer
Telugu 2022
Costume Designer
Malayalam 2022
Costume Designer
Tamil 2022
Costume Designer
Kannada 2022
Costume Designer
Kannada 2021
Costume Designer
Telugu 2020
Costume Designer
Kannada 2019
Costume Designer
Kannada 2019
Costume Designer
Kannada 2019
Costume Designer
Kannada 2018
Costume Designer