Priyo Chattopadhyay

Lyricist ● Playback Singer


Bengali 2019
Lyricist
Bengali 2018
Lyricist
Bengali 2018
Lyricist
Bengali 2018
Lyricist
Bengali 2018
Lyricist
Hindi 2018
Lyricist
Bengali 2018
Lyricist
Bengali 2018
Lyricist
Bengali 2017
Lyricist
Bengali 2017
Lyricist
Bengali 2017
Lyricist
Bengali 2016
Lyricist
Bengali 2016
Lyricist
Bengali 2016
Lyricist
Bengali 2016
Lyricist
Bengali 2016
Lyricist
Hindi 2016
Lyricist
Malayalam 2016
Lyricist
Bengali 2016
Playback Singer
Bengali 2015
Lyricist
Bengali 2014
Lyricist
Bengali 2014
Lyricist
Bengali 2014
Lyricist
Bengali 2014
Lyricist
Bengali 2013
Lyricist
Bengali 2013
Lyricist
Bengali 2013
Playback Singer
Bengali 2010
Lyricist
Bengali 2009
Lyricist
Bengali 2007
Lyricist