Shakya Gaurav

Sound Editor ● Sound Effects Editor ● Sound Re-recording Mixer


Hindi 2017
Sound Re-recording Mixer
Hindi 2017
Sound Editor
Hindi 2016
Sound Editor
Marathi 2011
Sound Effects Editor
Marathi 2010
Sound Editor