Shirsananda Das Kanungo

Lyricist ● Story Writer ● Dialogue Writer


Telugu 2012
Lyricist
Oriya 2011
Lyricist
Oriya 2010
Lyricist
Oriya 1981
Lyricist
Oriya 1979
Lyricist
Oriya 1979
Lyricist
Oriya 2013
Story Writer
Oriya 2011
Dialogue Writer