Sid Jayakar

Visual Effects Supervisor ● Visual Effects Artist


English TBA
Visual Effects Artist
Hindi 2023
Visual Effects Supervisor
Malayalam 2023
Visual Effects Supervisor
Tamil 2023
Visual Effects Supervisor
Telugu 2023
Visual Effects Supervisor
Telugu 2021
Visual Effects Supervisor
Tamil 2021
Visual Effects Supervisor
Hindi 2021
Visual Effects Supervisor
Hindi 2019
Visual Effects Supervisor
Telugu 2019
Visual Effects Supervisor
Kannada 2019
Visual Effects Supervisor
Tamil 2019
Visual Effects Supervisor
Malayalam 2019
Visual Effects Supervisor
Hindi 2019
Visual Effects Supervisor
Hindi 2018
Visual Effects Supervisor
Hindi 2018
Visual Effects Supervisor
English 2018
Visual Effects Supervisor
English 2018
Visual Effects Supervisor
English 2017
Visual Effects Supervisor
English 2016
Visual Effects Supervisor
English 2016
Visual Effects Supervisor
English 2016
Visual Effects Supervisor
Hindi 2014
Visual Effects Supervisor
Hindi 2011
Visual Effects Supervisor