Simon Apostolou

Sound Re-recording Mixer ● Sound Editor


French TBA
Sound Editor, Sound Re-recording Mixer
French 2019
Sound Re-recording Mixer
French 2018
Sound Re-recording Mixer, Sound Editor
Spanish 2018
Sound Re-recording Mixer
French 2018
Sound Re-recording Mixer
French 2016
Sound Re-recording Mixer