Vaibhav Deshmukh

Lyricist ● Music Director


Marathi 2020
Lyricist
Marathi 2019
Lyricist
Marathi 2019
Lyricist
Marathi 2018
Lyricist
Marathi 2018
Lyricist
Marathi 2017
Lyricist
Marathi 2017
Lyricist
Marathi 2016
Lyricist