Yamini Bhaskar

Actress


Yamini Bhaskar was born on 20 September 1992 in Vijayawada, India. She is an actress, known for Bhale Manchi Chowka Beram (2018), Titanic (2016) and Rabhasa (2014). BornSeptember 20, 1992.

Born on: 20 September, 1992

Hindi TBA
Actress
Tamil TBA
Actress
Telugu 2019
Actress
Telugu 2018
Actress
Telugu 2018
Actress
Tamil 2017
Actress
Telugu 2016
Actress
Telugu 2015
Actress