Mattias Eklund

Sound Re-recording Mixer ● Sound Editor ● Music Editor


Norwegian 2017
Sound Re-recording Mixer
English 2017
Sound Editor
Polish 2017
Sound Designer
Swedish 2016
Sound Re-recording Mixer
English 2016
Sound Re-recording Mixer