Nagarjun Sharma

Lyricist ● Story Writer


Tamil TBA
Lyricist
Hindi TBA
Lyricist
Kannada 2021
Lyricist
Kannada 2020
Lyricist
Malayalam 2020
Lyricist
Telugu 2020
Lyricist
Kannada 2019
Lyricist
Kannada 2019
Lyricist
Kannada 2019
Lyricist
Kannada 2018
Lyricist
Kannada 2017
Lyricist
Hindi TBA
Story Writer
Malayalam 2020
Story Writer
Tamil 2020
Story Writer
Telugu 2020
Story Writer
Kannada 2019
Story Writer