Ravindra Soragavi

Playback Singer


Kannada 2020
Playback Singer
Kannada 2019
Playback Singer
Kannada 2018
Playback Singer
Kannada 2017
Playback Singer
Kannada 2017
Playback Singer
Kannada 2017
Playback Singer
Kannada 2015
Playback Singer
Kannada 2015
Playback Singer
Kannada 2013
Playback Singer
Kannada 2012
Playback Singer