Sanjiv Naik

Visual Effects Supervisor ● Digital Compositor ● Visual Effects Artist


Hindi 2021
Visual Effects Producer
Hindi 2020
Visual Effects Supervisor
Hindi 2019
Visual Effects Supervisor
Hindi 2019
Visual Effects Supervisor
Hindi 2018
Visual Effects Supervisor
Hindi 2017
Visual Effects Supervisor
Marathi 2015
Visual Effects Supervisor
Hindi 2013
Visual Effects Supervisor
Tamil 2013
Visual Effects Supervisor
Hindi 2010
Visual Effects Supervisor
Hindi 2010
Digital Compositor
Hindi 2010
Visual Effects Artist, Compositor
Hindi 2009
Digital Compositor
Hindi 2005
Visual Effects Artist, Digital Compositor
Hindi 2004
Digital Compositor
Hindi 2004
Animator