Abhishek S Bhattathiri

Sound Editor ● Sound Designer


Hindi 2015
Sound Editor
Hindi 2014
Sound Designer
Hindi 2013
Sound Editor
Hindi 2013
Sound Editor
English 2011
Sound Editor
Hindi 2011
Sound Editor
English 2011
Sound Editor
Hindi 2010
Sound Editor
English 2010
Sound Designer
Hindi 2009
Sound Editor